روش ها و نحوه مرتب سازی کانال های تلویزیون پاناسون