ذخیره ی شماره در تلفن ثابت پاناسونیک

نحوه ذخیره ی شماره در تلفن ثابت پاناسونیک