دستگاه بوگیر MS-DS100 پاناسونیک

تولید دستگاه بوگیر MS-DS100 پاناسونیک در سپتامبر