زنگ نخوردن تلفن پاناسونیک

علت زنگ نخوردن تلفن پاناسونیک چیست؟