آیا اتصال دائم لپ تاپ به برق مشکل ساز می شود؟

آیا اتصال دائم لپ تاپ به برق مشکل ساز می شود؟